01 серпня 2021 року (0532) 50-28-22 Мапа сайту

Кафедра радіології починає свою історію ще з Харківського періоду.  Перші кроки в  викладанні рентгенології в ВУЗі повязано з іменами таких лікарів, як Томас Григорович Осетинський і Наталія Сергіївна Хайло, які працювали з 1930 по 1936рр. В цей період стоматологічна клініка інституту знаходилась в м. Харкові, якою керував професор Є.М. Гофунг. Н.С. Хайло займалась практичною рентгеностоматологією і одночасно вела практичні заняття зі студентами по інтерпретації стоматологічних рентгенограм. Лікар Т.Г. Осетинський працював на кафедрі рентгенології в медичному інституті та в стоматологічному інституті де протягом року читав всього 4 лекції для студентів стоматологів.

З 1936 по 1941рр. практичною рентгенологією в указаній вище клініці займалась лікар – стоматолог Р.І. Смолянова, яка спеціалізувалася по рентгенології. На початку 1938р. за конкурсом на посаду завідувача кафедри був призначений доц. Самуїл Абрамович Вайндрух, який останні 7 років працював на кафедрі рентгенології Українського інституту удосконалення лікарів в м. Харків. 

З цього часу фактично і розпочалося становлення курсу рентгенології інституту. Уже в 1939 р. доц. С.А. Вайндрухом була видана монографія по стоматологічній рентгенології “Рентгенодиагностика заболеваний зубов и челюстей”, що на той період стала цінним посібником не тільки для студентів, а й для практичних лікарів. В 1962 р. монографія була перевидана повторно. З 1941р., з перших днів Вітчизняної війни доц. С.А. Вайндрух знаходився в лавах Радянської Армії, працюючи рентгенологом в об’єднаному сортувальному шпиталі. Після демобілізації в 1945 р. С.А. Вайндрух повернувся в стоматологічний інститут на кафедру, де працював її завідувачем до 1957р. до 1965р. З 1957р. по 1959р. кафедру рентгенології і медичної радіології очолював професор Володимир Семенович Брежнєв, який раніше працював на кафедрі рентгенології Українського інституту удосконалення лікарів (завідувач кафедрою проф. О.А. Лемберг). Викладення онкології, як самостійної дисципліни в Українській медичній стоматологічній академії (Полтавському медичному стоматологічному інституті) почалося в 1976 році, коли був організований курс онкології, розміщений на базі Полтавського обласного онкологічного диспансеру

Курс очолила д.мед.н., професор Смислова В.М. У цьому ж році, на курсі онкології почали працювати зав. хірургічним відділенням ПООД Шелешко П.В. і дещо піз¬ніше Вигонний І.І. та Соловко А.Ю. З 1985 до 1986 року кафедрою завідував д.мед.н. Соловко А.Ю. В 1981 році, при підтримці головного лікаря Артюха Г.Ф., курс онкології отримав приміщення з великою площею та сучасним обладнанням у новому восьмиповерховому корпусі ПОКОД. З 1987 до 1998 року кафед¬ру онкології, променевої діагностики та променевої терапії очолював д.мед.н., професор Шелешко П.В. В 1998 кафедра була розширена, в її склад було включено курс онкологічних захворювань щелепно-лицевої ділянки для викладання онкології студентам стоматологічного факультету. Курс очолював до 2003 року доцент Одабаш'ян А.Л., автор 50 наукових праць та 20 рацпропозицій. 

З 1997 року кафедру очолює д.мед.н., професор Баштан В.П. За час його керівництва на кафедрі створена «Програма з онкології» та виданий на її основі  перший в Україні підручник з онкології для студентів стоматологічних факультетів медичних ВУЗів України III-IV рівня акредитації. В 1983 році курс онкології об’єднали з курсом рентгенології і була створена єдина кафедра онкології, рентгенології та радіології. Незабаром, після переводу інституту в м. Полтава кафедру рентгенології було перетворено в курс рентгенології і медичної радіології (1969р.) при кафедрі внутрішніх хвороб. 

                                                                                                                         

Василь Дмитрович Сидора (1962 – 2002рр.), який закінчив аспірантуру при кафедрі рентгенології Українського інституту удосконалення лікарів м. Харків (1961 – 1964рр.), В.Д. Сидора з 1964р. по 1969р. працював асистентом на тій же кафедрі, очолював курс, а потім і кафедру рентгенології і радіології з моменту переведення Харківського стоматологічного інституту в Полтаву (уточнити) по (уточнити). Він вніс помітний вклад в методику рентгенологічного обстеження стоматологічних хворих. Зокрема, ним була розроблена методика широкоформатної рентгенографії верхньої і нижньої щелеп. Інформація яка виходить при використанні цієї методики порівнянна з тією, яку сьогодні отримують за допомогою ортопантомографії. Василь Дмитрович  Сидора розробив метод визначення об'єму циркулюючої крові на основі оцінки гематокриту. Ця робота була частиною його кандидатської дисертації. Метод використовується у всьому світі. Зокрема, використовувався американцями під час в'єтнамської війни і нашими під час афганської військової компанії. Не менш значущим є внесок В.Д. Сидори в вивченні йодного обміну на Полтавщині. Відомо, що в більшій частині районів Полтавської області та Полтаві до 60 років 20 століття населення пило воду і готувало їжу на гіперфторірованій воді. Роботами В.Д. Сидори було показано (як і другими авторами), що фтор опосередковано пригнічує функцію щитовидної залози. Зокрема, фтор пригнічує включення залозою йоду (кількість якого в водах Полтавської області нормальне), що призводило до гіперплазії залози (компенсація) і збільшення вироблення кількості її гормонів.  

    

Після організації в нашій академії радіоімунологічної лабораторії (першої в області) роботами В.Д. Сідори, А.І. Шляхти і В.К Югова та Лимаренко А.Л. було показано, що оперувати таких хворих можна тільки після визначення в крові кількості Т3, Т4, ТТГ. Управління охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації (на підставі робіт цієї лабораторії) в кінцевому підсумку заборонив операції на щитовидній залозі без визначення гормонів щитовидної залози. Роботами В.Д.Сидори, А.І. Шляхти і В.К.Югова було показано, що в регіонах, населення, яких вживало гіперфторовану воду збільшено  кількість хворих з серцево-судинними захворюваннями - (НЦД і в тому числі інфаркт). Роботами В.Д. Сидори і співробітниками кафедри гінекології показано, що в вище зазначених районах збільшена частота викиднів у вагітних жінок. Роботами В.Д. Сидори, В.К. Югова було показано і збільшення кіль-кості онкологічних хвороб в районах Полтавської області населення, яких вживало гіперфторіровану воду. Протягом десятиліть в Полтавській області онкозахворюваність була на 2, 3 або 4 місті в Україні. Безсумнівно, В.Д. Сидора був видатним ученим, який багато зробив для поліпшення здоров'я населення нашої країни і я пишаюся тим, що допомагав йому в цій роботі. В.Д. Сидора багато років керував товариством рентгенологів в Полтавській області, за що його цінували і поважали.

Югов Валерій Костянтинович

Югов Валерій Костянтинович –  працював доцентом в академії з 1977 р. по 2015 рік. Ним у співавторстві були написані та видані посібники по всім розділам, що викладаються на кафедрі онкології та радіології з радіаційною медициною. У 2015 році ним спільно з Т.П. Скрипніковою – професором кафедри післядипломної освіти лікарів стоматологів виданий навчальний посібник «Променева діагностика в ендодонтії». А в 2019 році ним спільно з співавторами видається підручник «Радіологія Том 1» в якому викладено основи ядерної фізики, дозиметрії, радіометрії та радіаційної безпеки. 

Шляхта Анатолій Іванови

Шляхта Анатолій Іванович - асистент курсу рентгенології та медичної радіології з 1976 по 1989р. Головний напрямок роботи - радіоімунологічні дослідження. Приймав активну участь в створенні на базі курсу в приміщенні відділу відкритих ізотопів Полтавського обласного онкодиспансеру радіоімунологічної лабораторії. Радіоімунологічні дослідження (RIA) в той час тільки входили в практику. Таких лабораторій в Україні майже не було(одиниці). Значну допомогу надав при заснуванні лабораторії інженер-фізик онкодиспансеру О.М.Тимошенко Перші дослідження були виконані сумісно з доц.М.С.Расіним та ас.В.К.Юговим. Перший набор реактивів був для визначення інсуліну. В подальшому регулярно виконували дослідження тіроксину, трійодтіронину, тіротропного гормону. В невеликих кількостях досліджували кортизол, гастрин, інсулін, пролактин, карциноембріональний антиген, альфафетопротеін.

Кравцова Антоніна Павлівна

Кравцова Антоніна Павлівна – к.мед.н., доцент. Народилася 5 червня 1944 р. У 1967 році закінчила Луганський державний медичний інститут за фахом – лікувальна справа. Онкогінеколог, категорія – вища. Завідувач учбо¬вою частиною кафедри, керівник інтернів кафедри. Науково-педагогічний стаж 25 років. Автор 100 наукових праць. Кандидатська дисертація – “Клинико-гематологические показатели у боль-ных трофобластическими опухолями” – (1977 р.). Основне коло наукових та клінічних інтересів – відомий фахівець з онкогінекології, учасник з’їздів онкологів та науково-практичних конференцій онкогінекологів, де виступала з доповідями. Досконало володіє методом кольпоскопії та протягом 20 років проводить заняття та читає лекції лікарям акушерам – гінекологам. Останні 2 роки впроваджує в практику охорони здоров’я галузеву програму „Скринінг патології шийки матки”. У 2001р. на базі кафедри організувала центр реабілітації онкологічних хворих і активно підтримує волонтерський рух Полтавщини – організацію „Надія”. З 2010 року вийшла на пенсію, на кефедрі не працює. 

З 1968 – 2000рр. на курсі працював кандидат медичних наук  Анатолій Леонідович Лимаренко, який закінчив аспірантуру при кафедрі рентгенології Українського інституту удосконалення лікарів у м. Харкові. За період своєї наукової діяльності А.Л. Лимаренко опублікував та доповів на з`їздах та конференціях більше 10 наукових робіт. Загальним направленням наукової роботи А.Л. Лимаренко було дослідження внутрішніх судин органів та тканин методом гісторентгенографії. Метод дозволяє виявити закономірність створення судин внутрішніх органнів, змінення їх під дією патологічних  факторів та віку. Результати досліджень важливі не тільки в пізнавальному відношенні, але й необхідні для обґрунтування хірургічних втручань. 

З 2004р. за наказом ректора УМСА проф. Жданом В.М. кафедру було розділено та створена кафедра променевої діагностики, променевої терапії та радіаційної медицини, яку очолила проф. Почерняєва Вікторія Федорівна та кафедра онкології, яку очолив проф. Баштан Володимир Петрович.

З 15 жовтня 2012р. кафедра була створена Кафедра онкології та радіології з радіаційною медициною УМСА, яку очолив професор Баштан В.П. та очолює коллектив і на тепер, д.мед.н., професор, у 1981 році закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут за фахом – лікувальна справа. Клінічна ординатура за фахом “хірургія” (Харківський ІУЛ, 1986 - 1988 рр.). Онкохірург,  вищої категорії. З 1998 до 2002 року декан факультету іноземних студентів. Автор 138 наукових праць, 3 монографій та 7 патентів на спо­соби лікування. Учасник багатьох міжнародних з’їздів та конференцій, голова захисної Ради УМСА з хірургічних дисциплін. За час його керівництва на кафедрі ство­рена «Програма з онкології для студентів стоматологів" та виданий на її основі  перший в Україні підруч­ник з онкології для студентів стоматологічних факультетів медичних вузів України III-IV рівня акредитації. Кандидатська дисертація – “Нейровегетативна корекція моторики кишечнику при перетоните” – (1989 р.). Докторська дисертація – “Комплексне лікування та профілактика запально-гнійних ускладнень при захворюваннях та пошкодженнях органів грудної та черевної порожнин” –  (1997 р.). Науковий керівник захищеної дисертації асистента Муковоз Оксани Євгенівни: «Розробка оперативних доступів утворюючих ретенційні пункти в кістках та м'яких тканинах при видаленні злоякісних пухлин щелепно-лицевої ділянки для ортопедичної реабілітації» – (2015р.).