01 серпня 2021 року (0532) 50-28-22 Мапа сайту

 

Мета діяльності кафедри – забезпечення безперервності та ефективності підготовки майбутніх висококваліфікованих лікарів онкологів та радіологів.
Стратегія кафедри – базується на спроможності професорсько-викладацького складу формувати високий особистісно-професійний потенціал майбутніх лікарів, які мають володіти у повній мірі програмними результатами навчання; здатності до постійного творчого пошуку щодо виявлення способів удосконалення професійної підготовки здобувачів вищої освіти.

Відповідальна за лікувальну роботу кафедри

к.мед.н., доцент Жукова Тетяна Олександрівна

Інформаційні листи, нововведення, методичні рекомендації, щодо удосконалення діагностики та лікування:

 1. Спосіб антиінвагінуючого ручного кишкового шва при хірургії раку порожнинних органів / Шелешко П.В., Шелешко М.С. «Українська медична стоматологічна академія». - № u202004153 ; заявл. 08.07.2020;опубл.22.09.2020
 2. Спосіб езофагоеюнодуоденопластики при гастректомії з приводу раку / Шелешко П.В., Шелешко М.С. «Українська медична стоматологічна академія». № u202002816; заявл. 12.05.2020;опубл.27.10.2020

Ініціативні (пошукові) НДР:

1.

«Відновлення стоматологічного здоровя у пацієнтів з основними стоматолоічними захворюваннями та їх реабілітаціяї» 2016-2023 рр. 0116U004191

Керівник: д.м.н., проф. Скрипніков П.М., Баштан В.П.

Інформація про результати виконання національних/обласних програм у 2020 році:

 1. Прямий ефір «Маммографія: що треба знати» (Васько Л.М.)  - 20 жовтня 2020 18.00.
 2. Інтерв’ю в журналі «In vivo» (грудень 2020. - випуск 5) – «Пункт призначення Радіологія» (доцент Васько Л.М.)
 3. 16.10.2020р. онлайн-лекція, як міський санітарно-просвітницький захід «РОЖЕВА СТРІЧКА. Профілактика та лікування захворювань молочної залози» Виконавці: В.П. Баштан, О.Є. Муковоз.
 4. Телеканал «Центральний» програма «Гість на центральному» проф.. Баштан В.П 20-21 жовтня 2020р.

Робота у спеціалізованих (наукових, навчальних, діагностичних) центрах, їх назва, кількість пролікованих хворих.

 1. В КП «ПОКОД при Полтавській обласній раді» відділення лапароскопічної хірургії, куратором якого є проф. Баштан В.П. Виконуються лапароскопічні втручання. Проліковано хворих – 130.
 2. Медичний лікувально – діагностичний центр «Медіон, в якому працюють доц. Васько Л.М. – лікар-рентгенолог, доц.. Дуднік Т.А. – лікар УЗД, ас. Шаталін Б.О. – лікар-рентгенолог.
 3. Позаштатний експерт Національної служби здоров’я України з питань розробки проектів специфікацій та умов закупівлі медичних послуг за Програмою медичних гарантій за напрямом діагностика, хіміотерапевтичне, радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями доц. Васько Л.М.
 4. Позаштатний експерт Національної служби здоров’я України з питань розробки проектів специфікацій та умов закупівлі медичних послуг за Програмою медичних гарантій за напрямом діагностика, хіміотерапевтичне, радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями доц. Жукова Т.О.

Виступи та публікації співробітників кафедри у 2020 році

 1. Прямий ефір «Маммографія: що треба знати» (Васько Л.М.)  - 20 жовтня 2020 18.00.
 2. Інтерв’ю в журналі «In vivo» (грудень 2020. - випуск 5) – «Пункт призначення Радіологія» (доцент Васько Л.М.)
 3. 16.10.2020р. онлайн-лекція, як міський санітарно-просвітницький захід «РОЖЕВА СТРІЧКА. Профілактика та лікування захворювань молочної залози» Виконавці: В.П. Баштан, О.Є. Муковоз.
 4. Телеканал «Центральний» програма «Гість на центральному» проф.. Баштан В.П 20-21 жовтня 2020р.

Санаторно-курортна реабілітація в умовах курорту «Миргород»

Мета  санаторно – курортного етапу реабілітації жінок після радикальної мастектомії: підвищення якості життя, профілактика ускладнень, пов’язаних з анатомо – фізіологічними особливостями після радикальної мастектомії, адаптація до побутових та професіональних навантажень. У 2008 році з метою розширення якості та повноти послуг лікування онкозахворювання, враховуючи наявність відповідної лікувально – діагностичної бази і багаторічний досвід роботи лікувально – оздоровчих закладів ПрАТ «Миргородкурорт», на базі санаторію «Хорол» було відкрито реабілітаційне відділення для оздоровлення хворих після радикальної терапії з приводу онкологічних захворювань на 30 ліжок.

  

Клінічними базами кафедри є:

 1. Комунальне підприємство «Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер Полтавської обласної ради» (м. Полтава, вул. М. Дмитрієва, 7а). Керівник лікувального закладу –  Вовк  О.Я.

ПОКОД є основною клінічною базою кафедри онкології та радіології з радіаційною медициною. Заклад проводить роботу по наданню медичної допомоги пацієнтам в поліклінічному та стаціонарних відділеннях, які укомплектовані відповідним сучасним медичним обладнанням.

Клінічна база представлена багатьма відділеннями в яких працюють співробітники кафедри. Завідувач кафедри д.мед.н., професор Баштан В.П. – заслужений лікар України, Голова апробаційної ради з хірургічних дисциплін, онкохірург вищої категорії, є куратором відділення абдомінальної хірургії на 40 ліжок, що має сучасне обладнання та висококваліфікований колектив. Також співробітниками цього відділення є асистент кафедри (сумісник) Айкян А.З. начальник медичної частини ПОКОД.

    

Почерняєва В.Ф. д.мед.н., професор кафедри, експерт Державного експертного центру МОЗ України, голова комісії з етичних питань та біоетики, Член атестаційної комісії Департаменту охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації, лікар променевий терапевт вищої категорії разом з Жуковою Т.О. к.мед.н., доцентом кафедри лікар променевий терапевт вищої категорії, лікувальну роботу виконує на апаратах дистанційної гамма-терапії є кураторами відділення променевої терапії та радіонуклідної діагностики. Відділення променевої терапії – стаціонар на 93 ліжка, оснащений сучасним обладнанням.

                                   

Професор д.мед.н Чорнобай А.В. – лікар онкохірург вищої категорії, є автором багатьох наукових праць та впроваджень в лікувальну роботу, куратор проктологічного відділення, яке має 44 ліжка. Декілька років головний дослідник клінічних випробовувань.

                                                               

Шелешко П.В д.мед.н., професор, лікар онкохірург вищої категорії є куратором та провідним торакальним хірургом. Нагороджений Почесною грамотою виконавчого комітету Полтавської міської ради за сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, активну винахідницьку і раціоналізаторську роботу, впровадження об’єктів інтелектуальної власності в охорону здоров’я і раціоналізатора в 2017 році. Нагороджений відзнакою ректора в 2018 році. Завідував хірургічним відділенням Полтавського обласного клінічного онкологічного диспансеру з 1977 по 1987 рр. З 1987 до 1998 рр. завідував кафедрою онкології УМСА. Торакальне відділення – має 40 стаціонарних ліжок.

Доцент кафедри, к.мед.н., Муковоз О.Є. онкохірург вищої категорії є куратором диспансерного відділення ПОКОД. Активно займається онкохірургією молочної залози, удосконаленням реабілітації хворих на злоякісні новоутворення, первинно-множинними злоякісними новоутвореннями.

 1. 1 міська клінічна лікарня м. Полтави (м. Полтава, вул. Енгельса, 27). Керівник лікувального закладу – Селькіна А.Б. Робота по наданню медичної допомоги пацієнтам війни проводиться в поліклінічному та стаціонарних відділеннях, які укомплектовані відповідним медичним обладнанням. Заклад вміщує такі відділення: травматологічне, хірургічне, дитяче інфекційне, неврологічне, пульмонологічне та поліклінічне. Всього стаціонарні відділення приймають 210 пацієнтів.  

       За організацію лікувально-діагностичної роботи відповідальна асистент Нестуля К.І. лікар рентгенолог другої категорії.

      

 1. Медичний лікувально – діагностичний центр «Медіон» (м. Полтава, вул. Сінна, 37). Керівник лікувального закладу –  Свирида Е.О.

З метою розширення сучасних засобів та матеріалів, які б покращували навчання та засвоєння практичних знань студентів, збільшено кількість лікувальних баз кафедри базою кафедри став МЛДЦ «Медіон». Це дозволяє проводити практичні заняття, знайомлячи студентів з цифровою діагностичною апаратурою останнього покоління: КТ, МРТ, УЗД (доплер, еластографія), ортопантомограф, цифровий маммограф та сучасний рентгенодіагностичний апарат. Відповідальна за організацію лікувально-діагностичної роботи від кафедри в МЛДЦ «Медіон» к.мед.н., доцент Васько Л.М. Також кафедру представляють к.мед.н., асистент Дуднік Т.А. – лікар  УЗД,  кваліфікаційна категорія  вища та к.мед.н. Шаталін Б.О. - лікар-рентгенолог вищої категорії.