01 серпня 2021 року (0532) 50-28-22 Мапа сайту

Корнєєв Олег Вітольдович

к.мед.н., доцент завуч кафедри (онкологія)
онкології та радіології з радіаційною медициною

У системі медичної підготовки сучасного лікаря, знання основ онкології, має надзвичайно важливе значення, що зумовлено невпинним зростанням онкологічних захворювань. Тому, надзвичайно актуальним залишається пошук шляхів удосконалення науково-методичних і навчально-методичних засобів викладання онкології як студентам, так і лікарям. В Український медичній стоматологічній академії процес викладання основ онкології як на медичному, так і на стоматологічному факультетах постійно вдосконалюється.

На кафедрі онкології УМСА організовано необхідне методичне забезпечення учбового процесу (методичні рекомендації для студентів і викладачів із поданням сучасних поглядів і досягнень онкологічної науки; учбові відеофільми й слайди власного виробництва та провідних вітчизняних і закордонних науково-дослідних інститутів, онкоцентрів), створена програма для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації (Київ, 1999). Разом із співробітниками кафедри хірургічної стоматології видано навчальний посібник «Онкологія щелепно-лицевої ділянки». Колективом співробітників кафедри онкології видано перший в Україні підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації - Онкологія / За ред. В.П. Баштана, А.Л. Одабаш’яна, П.В. Шелешка.-Тернопіль: Укрмедкнига, 2003р.

На кафедрі онкології та радіології з радіаційною медициною УМСА ведеться науково-методичний пошук і практична робота в області застосування електронних засобів у навчальному процесі. Співробітниками кафедри проводиться організаційна й пошукова робота по розробці електронного варіанта підручника «Онкологія», що буде включати загальні і спеціальні питання онкології. У підручник планується включити відео фрагменти лекцій видатних учених-онкологів, операцій, базу даних лікарських препаратів, бібліографічний довідник, фотографії, УЗД і рентгенівські знімки, слайди. Перспективи подальшого удосконалювання і розвитку електронних засобів навчання пов'язані з розробкою і впровадженням комплексної системи навчальних програм, що поєднають у собі всі переваги технології Multimedia і потужну підтримку системи тестового контролю знань.

В 2013 році вийшов навчальний посібник для іноземних студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації на російській мові «Онкология», під редакцією В.П. Баштана, А.Л. Одабаш’яна, П.В. Шелешка, Жукова Т.О., Корнєєв  О.В., Литвиненко В.Є., Литвиненко Б.В., Марченко В.Ю., Чорнобай А.В., Соколова Н.А., Кравцова А.П. - Полтава: ООО «Асмі».

В 2016 році надруковані методичні рекомендації: «Методи діагностики та лікування хейліту Манганотті, лейкоплакії та червоного плескатого лишаю (ерозивно-виразкової форми)», автори Ждан В.М., Баштан В.П., Скрипніков П.М., Аветіков Д.С., Корнєєв О.В., Іщенко В.В., Муковоз О.Є.


Васько Лариса Миколаївна

к.мед.н., доцент завуч кафедри (радіологія та радіаційна медицина)
онкології та радіології з радіаційною медициною

Згідно робочих програм та тематичних планів, викладачами  кафедри оформлені методичні розробки практичних занять та лекцій з тестами, ситуаційними задачами різного рівня складності та списками рекомендованої літератури, інтернент ресурсів на українській та російській мовах. Для студентів 3 курсу (медичний та стоматологічний факультети) розроблено графи логічної структури, орієнтуючись на які студенти самостійно вивчають принципи отримання зображень при різних методах діагностики, порядок їх описання, показання та протипоказання. Відповідальний за методичну роботу на 3 курсі доцент Марченко В.Ю. Для 3 стоматологічного факультету графи видано окремим посібником. До того ж, для студентів стоматологічного факультету викладачами кафедри видано підручник «Радіологія» з грифом вченої ради академії.

Практичні заняття та лекції на англійській мові проводить відповідальна за методичну роботу із англомовними студентами  ас. Нестуля К.І. (сертифікат про знання англійської мови В2). На кафедрі наявні методичні розробки практичних занять та лекцій (із мультимедійним супроводом) на англійській мові. До того ж, іноземні студенти мають можливість користуватись монографіями, атласами діагностичних зображень на англійській мові, що наявні на кафедрі в декількох екземплярах.

Згідно робочих програм та тематичних планів, викладачами  кафедри оформлені методичні розробки практичних занять та лекцій з тестами, ситуаційними задачами різного рівня складності та списками рекомендованої літератури, інтернент ресурсів на українській та російській мовах. Для студентів 3 курсу (медичний та стоматологічний факультети) розроблено графи логічної структури, орієнтуючись на які студенти самостійно вивчають принципи отримання зображень при різних методах діагностики, порядок їх описання, показання та протипоказання. Відповідальний за методичну роботу на 3 курсі доцент Марченко В.Ю. Для 3 стоматологічного факультету графи видано окремим посібником. До того ж, для студентів стоматологічного факультету викладачами кафедри видано підручник «Радіологія» з грифом вченої ради академії. Особливістю викладання предмету «Радіологія» є обов’язкова можливість візуалізації теоретичного матеріалу. Тому на кафедрі кожен викладач має набори рентгенограм, УЗД-, КТ- та МРТ- зображень для забезпечення практичної частини занять та для самостійної роботи студентів. Їх створено у відповідності до тематичних планів та оформлено в окремі пакети, що значно полегшує підготовку студентів до занять. Наразі викладачами радіології ведеться перспективна робота з оформлення електронних варіантів подібних наборів діагностичних зображень.

Для більш якісного засвоєння теоретичного матеріалу з «Радіаційної медицини» на кафедрі наявна відеотека фільмів згідно тематичного плану, що постійно поповнюється. За редакцією відповідальної за методичну роботу на 5 курсі професора Почерняєвої В.Ф., викладачами кафедри підготовлено та видано навчально-методичні посібники з грифом вченої УМСА «Засоби захисту організму від іонізуючого випромінювання» для студентів 5 медичного факультету на трьох мовах.

З метою розширення сучасних засобів та матеріалів, які б покращували навчання та засвоєння практичних знань студентів, збільшено кількість лікувальних баз кафедри. Зокрема, базою кафедри став МЛДЦ «Медіон». Це дозволяє проводити практичні заняття, знайомлячи студентів з цифровою діагностичною апаратурою останнього покоління. В архівах комп’ютерів цих апаратів зберігаються цікаві діагностичні знахідки, що дозволяють використовувати їх для студентів в якості ситуаційних задач.

Для оптимізації роботи з особливо встигаючими студентами на кафедрі працює СНТ з радіології. Під керівництвом викладачів студенти готують тези для публікації в матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій та доповіді для активної участі в них, де неодноразово займали призові місця. Свої надбання з методичної роботи та методик викладання предметів «Радіологія» та «Радіаційна медицина» викладачі кафедри постійно публікують в матеріалах всеукраїнських та академічних науково-методичних конференцій. Для якісного проведення навчального процесу методичні матеріали доступні для студентів на сайті кафедри і постійно оновлюються у відповідності до зміни робочих програм.

(Відповідальні за оновлення сторінки завучі кафедри та модератори сайту кафедри доцент Жукова Т.О. та ас. Муковоз О.Є.)

  •  Перелік підручників та посібників виданих кафедрою