01 серпня 2021 року (0532) 50-28-22 Мапа сайту

Список викладачів

Завідувач кафедри онкології, д.мед.н.,

Проф.. Баштан Володимир Петрович

 

Тел.. 097 935 0087

Професор Шелешко Петро Венедиктович

(викладає у англомовних студентів 4стом і 5 мед)

Тел. 068 642 9664

Професор Чорнобай Анатолій Валентинович

Тел. 050 214 6160

Доцент Корнєєв Олег Вітольдович

Тел. 050 638 0859

Асистент. Муковоз Оксана Євгенівна

Тел.. 050 635 5413

4 курс

Лекції

 

Lecture

 • Malignant tumors of mucous oral cavity.
 • Malignant tumors of skin.

5 курс

Лекції

 

Lecture

 • Lecture 1.
  Organization of oncologic help. Epidemiology of malignant tumors. Statistic index. Etiology and manegemend.
  Skin cancer. Melanome. Epidemiology. Etiology and pathogenesis. Stading. Clinical manifectations. Diagnostics. Treatment. Prognosis.
 • Lecture 2.
  Breast cancer. Epidemiology. Etiology. Clinical manifectations. Diagnosis. Treatment. Prognosis.
  Gastric cancer. Epidemiology. Etiology. Clinical manifectations. Diagnosis. Treatment. Prognosis.
 • Lecture 3.
  Colorectal cancer. Epidemiology. Etiology. Clinical manifectations. Diagnosis. Treatment. Prognosis.
  Uterine cancer. Ovarian cancer. Epidemiology. Etiology. Clinical manifectations. Diagnosis. Treatment. Prognosis.
 • Lecture 4.
  Lung cancer. Epidemiology. Etiology and pathogenesis. Stading. Clinical manifectations. Diagnostics. Treatment. Prognosis.
  Lymphogranulomatosis. Malignant lymphoma 
  (Non-Hodkin’s disease). Epidemiology. Etiology and pathogenesis. Stading. Clinical manifectations. Diagnostics. Treatment. Prognosis.
 

 

 

Медичний факультет (3 курс)

Лекції

Практичні заняття

 

Перелік теоретичних питань

 

Стоматологічний факультет (3 курс)

 

Перелік теоретичних питань

Medical faculty (3 year)

Lectures

 Methodical instructions for independent work

Стоматологічний факультет (3 курс)

Лекції

 Практичні заняття

 Медичний факультет (V курс)

Лекції

 Практичні заняття

 

Перелік теоретичних питань

Календарно-тематичні плани лекцій 

Тематичні плани практичних занять

Перелік тем для самостійного вивчення

Списки рекомендованої літератури

 Перелік питань до ПМК

Перелік практичних навичок