01 серпня 2021 року (0532) 50-28-22 Мапа сайту
Баштан Володимир Петрович

Баштан Володимир Петрович

доктор медичних наук, професор, завідуючий кафедри

У 1981р. закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут за фахом «Лікувальна справа». Клінічна ординатура за фахом «Хірургія» (Харківський ІУЛ, 1986 - 1988 рр.). Вища категорія за фахом «Онкохірургія». Кандидатська дисертація «Нейровегетативна корекція моторики кишечнику при перетоните» (1989 р.). Докторська дисертація «Комплексне лікування та профілактика запально-гнійних ускладнень при захворюваннях та пошкодженнях органів грудної та черевної порожнин» (1997 р.). З 1998 до 2002 року декан факультету іноземних студентів. Наказом президента України «Заслужений лікар України» з 2008 року. Голова апробаційної ради з хірургічних дисциплін. Науково-педагогічний стаж 23 роки. Науковий керівник дисертації на здобуття звання к.мед.н. Муковоз О.Є. на тему: «Розробка оперативних доступів утворюючих ретенційні пункти в кістках та м'яких тканинах при видаленні злоякісних пухлин щелепно-лицевої ділянки для ортопедичної реабілітації» (2015р.).

Автор 191 наукових праць, монографій та підручників 6, авторських свідоцтв, дипломів, ліцензій, патентів, інформаційних листків 8.

 

Адреса email:  poltavaonco@i.ua

Почерняєва Вікторія Федорівна

Почерняєва Вікторія Федорівна

доктор медичних наук, професор

В 1977р. закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут за фахом «Лікувальна справа». Аспірантура за фахом «Фармакологія». Спеціалізація за фахом «Клінічна фармакологія», «Променева терапія», «Радіоізотопна діагностика». Докторська дисертація «Експериментальне обґрунтування застосування антиоксидантів як гонадопротекторів» (1997р.). З 2012р. – професор кафедри онкології та радіології з радіаційною медициною ВДНЗУ «УМСА». Експерт Державного експертного центру МОЗ України, голова комісії з етичних питань та біоетики. Член атестаційної комісії Департаменту охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації.

Автор 140 друкованих наукових робіт, 4 підручників, 20 патентів на винахід.

 Адреса email:  poltavaonkolog@gmail.com        

 

Шелешко Петро Венедиктович

Шелешко Петро Венедиктович

доктор медичних наук, професор

У 1967 році закінчив Архангельський державний медичний інститут за фахом «Лікувальна справа». Вища категорія за фахом «Онкохірургія». Кандидатська дисертація – “Некоторые особенности перехода в рак предраковых состояний кожи” – (1973 р.). Докторська дисертація – “Возможности улучшения функциональных результатов хирургического лечения предрака и рака желудка с помощью новых методик еюнопластики и арефлюксных анастомозов” – (1992р.).

Нагороджений Почесною грамотою виконавчого комітету Полтавської міської ради за сумлінну працю, плідну науково-педагогічну діяльність, активну винахідницьку і раціоналізаторську роботу, впровадження об’єктів інтелектуальної власності в охорону здоров’я і раціоналізатора в 2017 році. Нагороджений відзнакою ректора в 2018 році.

Завідував хірургічним відділенням Полтавського обласного клінічного онкологічного диспансеру з 1977 по 1987 рр. З 1987 до 1998 рр. завідував кафедрою онкології УМСА.

Науково-педагогічний стаж 36 років. Автор 140 наукових праць, у тому числі 21 винаходів.

Адреса email:  poltavaonkolog@gmail.com

Чорнобай Анатолій Валентинович

Чорнобай Анатолій Валентинович

доктор медичних наук, професор

У 1984 році закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут за фахом «Лікувальна справа». Клінічна ординатура за фахом «Онкохірургія». Вища категорія за фахом «Онкохірургія». У 1999р була захищена кандидатська дисертація «Ефективність повторних хірургічних втручань у хворих на ускладнений рак ободової кишки». В 2006р докторська дисертація «Ендолімфатична терапія в комплексному лікуванні злоякісних новоутворень малого тазу».Доктор медичних наук, професор. Науково-педагогічний стаж 25 років. Науковий керівник двох захищених кандидатських дисертацій: доцента Васько Л.М. та доцента Жукової Т.О. (2016.).

Автор 142 наукових праць та 10 винаходів.

Адреса email: chernobay10@gmail.com

 

Корнєєв Олег Вітольдович

Корнєєв Олег Вітольдович

кандидат медичних наук, доцент

У 1984 році закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут за фахом «Лікувальна справа». Аспірантура за фахом «Онкохірургія», 1993 рр. Вища категорія за фахом «Онкохірургія».

Науково-педагогічний стаж 29 років. Автор більше 50 наукових праць. Кандидатська дисертація «Застосування комплексної сполуки платини та імобілізованого 5-фторурацилу при хірургічному лікуванні раку шлунка» (1993 р.).

Адреса email:  poltavaonkolog@gmail.com   

Васько Лариса Миколаївна

Васько Лариса Миколаївна

кандидат медичних наук, доцент

У 1993 році закінчила Полтавський медичний стоматологічний інститут за фахом «Лікувальна справа». Інтернатура за фахом «Радіологія» та спеціалізація за фахом «Рентгенологія» при ХМАПО. Спеціалізація за фахом «Променева терапія» при НМАПО. Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «Рентгенологія». Кандидатська дисертація «Комплексний променевий моніторинг хіміопроменевої терапії первинно неоперабельного раку прямої кишки» за фахом: ”Променева діагностика та променева терапія”. Науково-педагогічний стаж 19 років, за фахом – 28. Завуч кафедри (радіологія).

Автор та співавтор 123 наукових та методичних робіт, в тому числі 3 підручників, 19 посібників, 6 патентів, 7 інформаційних листів, 3 нововведення.

Позаштатний експерт НСЗУ за напрямом «Діагностика, радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей». Член Української асоціації радіологів та Всеукраїнської асоціації рентгенологів. Науковий консультант та лектор МЛДЦ  «Медіон» з циклу «Цифрова маммографія» (стаж візуалізації молочних залоз – 8 років). Автор семінарів та майстер-класів з маммографії для лікарів-рентгенологів, лікарів-клініцистів, рентгенлаборантів, інтернів, студентів.

Адреса email: vasko.larysa@gmail.com

Жукова Тетяна Олександрівна

Жукова Тетяна Олександрівна

кандидат медичних наук, доцент

Закінчила медичний факультет УМСА в 1998р. Інтернатура за фахом «Педіатрія». В 2005р курси спеціалізації при КМАПО за фахом «Променева терапія». Лікар вищої категорії за фахом «Променева терапія». Кандидатська дисертація на тему: «Ефективність комплексного лікування місцево-поширеного раку гортані при застосуванні індукційної хіміо- та мультифракційної променевої терапії» за фахом 14.01.23 – «Променева діагностика та променева терапія».  Науково-педагогічний стаж роботи – 16 років, за фахом – 14 років.

        Автор та співавтор 98 наукових та методичних робіт, в тому числі 4 підручники, 19 посібників, 6 патентів, 7 інформаційних листків, 3 нововведення. Співорганізатор та член декількох огркомітетів Всеукраїнських науково-практичних конференцій асоціації онкологічних радіологів з міжнародною участю.

Адреса email: zctym2012@gmail.com

Муковоз Оксана Євгенівна

Муковоз Оксана Євгенівна

кандидат медичних наук, доцент

У 2002 році закінчила  ВДНЗУ Українська медична стоматологічна академія за фахом «Лікувальна справа». Аспірантура за фахом «Онкохірургія» (УМСА, 2010 - 1014 рр.). Онкохірург, категорія – вища. Науково-педагогічний стаж 10 років. Авторка більше 45 наукових праць, має патент на корисну модель. Кандидатська дисертація «Розробка оперативних доступів утворюючих ретенційні пункти в кістках та м'яких тканинах при видаленні злоякісних пухлин щелепно-лицевої ділянки для ортопедичної реабілітації» – (2015р.). Авторка наукових та методичних робіт кафедри, співавторка національного підручника  «Онкологія», 2019 р. видання, учасниця багатьох науково-практичних конференцій. Підготувала методичні розробки з онкології для студентів 5 курсу медичного факультету українською та англійськими мовами.

Адреса email:  drmyk9@gmail.com   

Марченко Валерій Юрійович

Марченко Валерій Юрійович

кандидат медичних наук, доцент

В 1990 році закінчив Полтавський медичний стоматологічний інститут, лікувальний факультет. 1990 - 1992рр. клінічний ординатор при кафедрі акушерства та гінекології ПМСІ. 1995 – 1998рр. замісник декана по роботі з іноземними студентами. У 1997р. захищена кандидатська дисертація на тему: «Морфологія тканин травмованої промежини при лазерному опроміненні». Автор 3 монографій, більше 50 друкованих наукових та навчально – методичних праць. Учасник багатьох науково-практичних конференцій та з`їздів радіологів. Підготував методичні розробки по радіології для студентів 3 курсу медичного та стоматологічного факультетів для навчання згідно кредитно-модульної системи українською, російською мовами.

Адреса email:  docvalera62@gmail.com   

Нестуля Катерина Ігорівна

Нестуля Катерина Ігорівна

асистент

В 2011 році закінчила УМСА за фахом “лікувальна справа”. 2011-2013 р. Пройшла інтернатуру за фахом “Радіологія” на базі ХМАПО 2011-2013 р. У 2013 році спеціалізація за фахом “Рентгенологія” на базі ХМАПО. Працювала лікарем рентгенологом в 1 МКЛ. З 2014 року прийнята на посаду асистента кафедри онкології та радіології з радіаційною медициною УМСА. Працює лікарем рентгенологом в приватних закладах м. Полтави. Учасник багатьох науково-практичних конференцій та конгресів радіологів. Підготувала методичні розробки з радіології для студентів медичного та стоматологічного факультетів для навчання згідно кредитно-модульної системи англійською мовою. Має сертифікат про вільне володіння англійською мовою (В2) “APTIS”.
Працює над кандидатською дисертацією на тему “ Ускладнення консолідації переломів нижньої щелепи в межах зубного ряду”. Позаштатний радник НСЗУ з питань діагностики.


Адреса email:  poltavaonkolog@gmail.com